Posiadanie skóry bez teleangiektazji (zwanych potocznie pajączkami), bez przebarwień, jędrnej, bez zmarszczek i o spoistej strukturze jest już w zasięgu każdego, kto boryka się z poszerzonymi naczynkami czy starzeniem się skóry oraz korzysta z usług Balance Time. Mamy bowiem w naszym Nowoczesnym Centrum Kosmetologicznym w Gliwicach urządzenie LUMENIS M22.
Wybór urządzenia był nieprzypadkowy: to wielofunkcyjna platforma do wykonywania zaawansowanych zabiegów z zastosowaniem dwóch różnych technologii: lasera i IPL. Sposób na wykorzystanie optimum możliwości, jakie zapewnia LUMENIS M22, jest prosty: wystarczy, że do zabiegu użyje się odpowiedniej głowicy: emitującej wiązkę laserową lub IPL. Dzięki temu w Balance Time możemy sprawnie likwidować przebarwienia na skórze, przeprowadzać zamykanie naczynek i resurfacing metodą nieablacyjną, a także fotoodmładzanie IPL.

Usuwanie przebarwień i zamykanie naczynek – głowica IPL w akcji

Zmiany naczyniowe – potocznie zwane pajączkami a fachowo teleangiektazjami – i przebarwienia skórne to problemy estetyczne, które zazwyczaj skutecznie spędzają sen z powiek – bo szpecą skórę. Te pierwsze to wynik przeświecania znajdujących się tuż pod skórą drobnych, poszerzonych naczyń śródskórnych. Są one widoczne szczególnie u osób, których skóra jest cienka i delikatna. Mogą pojawiać się nie tylko na nogach, ale i na twarzy – szczególnie w okolicach skrzydełek nosa lub policzków. Pojedyncze poszerzone naczynko nie rzuca się zbyt w oczy, ale najczęściej pojawienie się jednej teleangiektazji pociąga za sobą powstanie kolejnych. Tak tworzy się sieć poszerzonych naczynek, określana jako „pajączki”. Przebarwienia na skórze mogą być natomiast spowodowane m.in. wpływem promieni słonecznych, leków czy upływem czasu. Zarówno poszerzone naczynka, jak i przebarwienia skórne likwidujemy, wykorzystując głowicę IPL z LUMENIS M22.

IPL – jak to działa?

Technologia IPL (ang. Intensive Pulsed Light, czyli intensywne pulsujące światło) wykorzystuje wiązkę światła będącego mieszaniną fal elektromagnetycznych o różnej długości. Długość emitowanych fal IPL zależy od rodzaju zastosowanego filtra i programu zabiegowego. Dzięki zastosowanej w głowicy współpracującej z LUMENIS M22 technologii OPT (ang. Optimal Pulse Technology), wiązka świetlna, czas i moc impulsów są precyzyjnie dobierane do konkretnego zabiegu. To z kolei przekłada się na lepsze rezultaty w postaci skóry wolnej od pajączków lub przebarwień. Z głowicy IPL wysyłany jest dość szeroki strumień pulsującego światła, który działa na pewien obszar tkanek. Światło to jest ukierunkowane na barwnik. Jeśli IPL wykorzystujemy do usuwania przebarwień, chromoforem, w który celuje wiązka świetlna, jest melanina – naturalny barwnik znajdujący się w skórze. Kiedy natomiast celem jest zamykanie naczynek, wówczas światło działa na hem, barwnik nadający kolor hemoglobinie – białku znajdującemu się w czerwonych krwinkach. Gdy wiązka IPL dotrze do skóry, dochodzi do skupienia energii w miejscach wysyconych dużą ilością wymienionych barwników, szybkiego wzrostu temperatury w tych obszarach i kontrolowanej fototermolizy, której efektem jest likwidacja przebarwień skórnych lub zamknięcie naczynek.

Resurfacing skóry – zadanie dla głowicy ResurFX

Głowica ResurFX skoordynowana z LUMENIS M22 działa z kolei w oparciu o technologię frakcyjnego lasera nieablacyjnego. Przeprowadzany z jej użyciem resurfacing skutkuje odmłodzeniem skóry, poprawą jej gęstości i zdolności regeneracyjnych oraz służy do likwidacji rozmaitych zmian: będących wynikiem naturalnych procesów starzenia się lub mimicznych , takich jak zmarszczki ,bruzdy lub wiotkość skóry. Resurfacing sprzyja zatem gruntownej odnowie skóry i wzmocnieniu jej tekstury. Wykonywany w systemie nieablacyjnym nie narusza ciągłości naskórka i skóry. Energia wiązki laserowej działa bowiem pod powierzchnią tkanki, pobudzając głęboką, kompleksową odnowę skóry, a jednocześnie – w przeciwieństwie do metod ablacyjnych – nie wymusza długiego okresu rekonwalescencji i zastosowania zdecydowanych procedur ochronnych dla odtwarzającej się skóry. System frakcyjny to nowoczesne, bardzo często stosowane rozwiązanie do stymulowania procesów regeneracyjnych skóry, z jednocześnie z małym ryzykiem pojawienia się skutków ubocznych i mniej obciążające dla tkanki niż klasyczna laseroterapia. Skutecznie pobudza odnowę skóry na poziomie komórkowym, co daje mierzalne i zauważalne efekty na poziomie tkankowym. Zatem choć nie możemy dostrzec zmian, jakie zachodzą w poszczególnych fragmentach i komórkach skóry podczas przebudowy tej tkanki, to już wyraźnie widzimy, jak z każdym kolejnym tygodniem po zabiegu skóra wyraźnie pięknieje i zyskuje jednolity koloryt.

Resurfacing z LUMENIS M22 – jak to działa?

Podczas zabiegu z głowicy ResurFX emitowana jest wiązka światła laserowego, które wnika w skórę bez uszkadzania jej powierzchni i bez odparowywania naskórka. W skórze dochodzi do ograniczonej miejscowo, kontrolowanej zamiany energii świetlnej w termiczną, co powoduje lokalną fototermolizę: białka koagulują. W ten sposób w skórze powstaje wiele mikrokanałów oddzielonych mikrokolumnami nienaruszonej tkanki. Fototermoliza silnie pobudza procesy regeneracyjne. Zaktywowane fibroblasty z obszarów tkanki niepoddanej fototermolizie wytwarzają nowe zasoby białek, na czele z kolagenem i elastyną, które wypełniają wspomniane wyżej mikrokanaliki. W efekcie, w ciągu kilku tygodni po zabiegu, struktura tkanki w obszarze poddanym działaniu światła laserowego wyemitowanego przez głowicę ResurFX ulega odbudowie. Zmarszczki znikają, a skóra jest bardziej gładka i napięta. Umiejętny dobór głowicy i parametrów jej pracy to klucz do skutecznego usunięcia przebarwień skórnych, pajączków i odnowy skóry. Podkreślimy tu, że głowice IPL i ResurFX wykorzystuje się w dwóch odrębnych procedurach i nie łączy się ich zastosowania w jednym zabiegu. Warto również pamiętać, że nie w każdym przypadku zamierzony efekt uzyskuje się już po pierwszym zastosowaniu. Czasem potrzeba kilku zabiegów. Zawsze jednak po użyciu głowicy ResurFX lub IPL osiąga się zamierzone działanie: budzi się potencjał skóry do biologicznej odnowy i odzyskania wyrównanego kolorytu z wykorzystaniem jedynie naturalnych procesów.